Kohopaino

Kurssilla tutustutaan kohopainotekniikkaan, sen luonteeseen ja ilmaisumahdollisuuksiin. 
Toteutetaan linokaiverruslaatta, jolla vedostetaan yksittäisvedoksia sekä jatkuvaa pintaa. 
Kokeillaan myös reliefipainoa ja monotypiaa